LED bar i LED paneli (LED flood)

LED barovi su jednostavni ali izuzetno moćni uređaji koji stvaraju zabavne svetlosne efekte. Kombinovanjem više barova i korišćenjem DMX kontrola mogu se dobiti vrlo kompleksni efekti.