Napojni

Industrijski utikači i utičnice UKO-UTO. Mogu biti kablovske, ugradne i nadgradne. Utikači i utičnice sa tri, četiri ili pet polova, za napone od 230 i 400V, pri 16, 32, 63 ili 125A. Razni nivoi IP zaštite.