BNC

BNC konektori koriste se za brzo povezivanje i razdvajanje RF koaksijalnih kablova spajanjem dva konektora i laganim zavrtanjem. Kablovski, šasijski, prolazi i nastavci. 50 oma i 75 oma.