Ćoškovi i uglovi

Proizvodi koji garantuju siguran transport i manipulaciju vrednim uređajima. Ćoškovi i uglovi mogu biti plastični ili metalni, sa dva kraka, tri kraka pod pravim uglom ili sa dva prava kraka i trećim povijenim krakom.