Multikor, hibrid i kompozitni kablovi

Audio, video, DMX, data, napojni, kontrol, kao i drugi kablovi koji poseduje više od jednog kabla (jezgra) u sebi, a mogu biti iste vrste ili kombinacija više vrsta kablova. Sa ili bez "stage box-a" ili motalice.