Multikor (audio, video i DMX)

Multikor kablovi sačinjeni su od 4 do 64 individualna kabla sa zajedničkim završetkom. Mogu biti analogni ili digitalni a mahom se koriste za povezivanje uređaja na sceni sa glavnom mix konzolom.