Spoljni uređaji (DI Box, Spliteri, Kompresori...)

Uređaji koji nisu primarni deo audio sistema ali se koriste u obradi audio signala, kao što su procesori, kompresori, limiteri, transformatori signala, DI-Box-ovi i druga oprema za podizanje kvaliteta zvuka i sigurnosti sistema.