Binske platforme

Binske platforme su jednostavno i efikasno rešenje za podizanje bina, praktikabala i pultova. Elementi mogu biti kvadratni, pravougaoni ili kružni sa različitim tipom i bojom gazne površine.