Pribor i oprema

Kapice za kablovske utikače i kablovske konektore, kape za D priključke, pribor za označavanje kablova, zaštita za kablove, prstenovi za grupisanje kablova i kućišta za samostalnu izradu adaptera.