Digital audio kablovi

Digitalni audio kablovi mogu biti optički (toslink) ili koaksijalni. Optički su bolji za duže veze, dok su koaksijalni otporniji. Ove kablove danas često menja HDMI. Veliki izbor dužina i konektora.