Čekrci i vitla

Pod terminima čekrk, vitlo ili dizalica podrazumevaju se mašine iste namene - za podizanje visećih uređaja i konstrukcija. Čekrci mogu biti elektro-motorni ili ručni i imaju nosivost od 250kg pa do 2 tone.