Trake

Gaffa trake, sundđeraste trake i klasične lepljive trake u desetak boja, uključujući fluorescentne i upozoravajuće. Više širina.