Kačenje, vešanje, zatezanje

Pribor za rad sa binskim elementima, njihovo povezivanje i montažu opreme na binske elemente. Gurtne, lanci i sajle za viseće uređaje, kao i ručni i motorni čekrci za podizanje viseće opreme, uključujući kontrolne sisteme za paralelni rad sa više dizalica. Zatezači, karike i drugi manji artikli.

Klamfe su aluminijumske stege za spajanje greda i cevi, kačenje uređaja itd. Kuke su uglavnom napravljene od čelika, a postoje više modela u zavisnosti od primene i potrebe. Truss adapteri služe za kačenje ili podizanje truss-ova. Ovde ćete naći i kuke za rasvetu, odnosno kuke za kačenje rasvete.

Gurtne se koriste za vešanje konstrukcija i uređaja. Imaju poliestersko ili metalno jezgro. Postoje dužine od 0.5m do 4m, kao i različitih nosivosti. Moguće je vezivanje omče na više načina.

Zatezači se koriste za zatezanje lanaca, gurtni i sajli. Koriste se i sa osiguravanje konstrukcija i tereta. Krajevi mogu biti bez ili sa kukama. Svi su deklarisani na težinu koju nose i dužinu koju podržavaju.

Upotrebljavaju se najčešće za kačenje, kada se koriste modeli sa nosivošću većom od 1T, kao i za sigurnosne vezove, kada se upotrebljavaju sajle od 4 i 6 mm. Na krajevima mogu imati kuke ili karike.

Lanci velike nosivosti za kačenje uređaja i elemenata konstrukcija. Mogu imati više završetaka, a neki modeli poseduju i mogućnost podešavanja dužine. U ponudi su i lanci za ručne i električne čekrke.

Veoma čvrsti metalni elementi za produžavanje i povezivanje lanaca i sajli, kao i za kačenje uređaja i elemenata. Za manja naprezavnja koriste se brze veze a za veća šekle, karike i prstenovi.

Pod terminima čekrk, vitlo ili dizalica podrazumevaju se mašine iste namene - za podizanje visećih uređaja i konstrukcija. Čekrci mogu biti elektro-motorni ili ručni i imaju nosivost od 250kg pa do 2 tone.

Kontrole, kao što sama reč kaže, služe za upravljanje elektromotornim čekrcima, vitlima i dizalicama. Mogu biti DC (direktne kontrole) ili niskonaponske. Mogu imati dva ili više kontrolnih kanala.

Modularni sistemi za kačenje rasvete na najrazličitije načine. Podni nosači, downriggeri, kačenje na tras i cevi.

Cable guides ili vođice za kablove koriste se za sigurno i kontrolisano vertikalno sprovođenje kablova, obezbeđujući uredno i organizovano rešenje.