Poslovna praksa / FAQ

Naši klijenti mogu biti sigurni da će sve obaveze PSP ELEKTRONIK-a u okviru ugovornog odnosa prodaje ili rentiranja biti profesionalno izvršene, a ako želite da se bliže upoznate sa našom poslovnom praksom, ovde možete potražiti odgovore na neka od tipičnih pitanja klijenata:

Kako se obavlja isporuka robe?

Kupljenu robu isporučujemo angažovanjem kurirskih službi, dok po robu koja se iznajmljuje klijenti dolaze u naš magacin. Robu šaljemo bilo gde u Srbiji uz mogućnost slanja i u države u regionu po postignutom dogovoru. Robu koja je poslata kurirskim službama možete pratiti putem interneta.

Koja pravila važe pri iznajmljivanu opreme?

Muzička i druga oprema koju iznajmljujemo je vrlo vredna i stoga je praksa da se iznajmljuje samo pravnim licima, kao i privatnim licima uz polaganje zaloga. Druga ograničenja ne postoje i svako pravno lice može iznajmiti opremu po svom izboru, uz obavezu da organizuje preuzimanje i vraćanje robe u dogovorenom roku, a sva roba biće prilikom vraćanja pregledana kako bi se ustanovilo da je vraćena u ispravnom stanju. U svakom slučaju formira se ugovor o iznajmljivanju. Rok na koji se roba izdaje moguće je produžti tokom iznajmljivanja a obračunski period je 24 časa. Naši klijenti sa kojima uspostavimo kontinuiranu saradnju dobijaju povlastice za iznajmljivanje robe i prednost u odabiru robe čije su količine ograničene.