RJ45 (CAT)

RJ45 tj. 8P8C je standardni konektor za registered jack i ethernet aplikacije. U muzičkoj industriji koristi se za audio, video i svetlosne mrežne sisteme. Za RJ45 je dobra zaštita posebno važna.