Materijal za oblaganje

Zaštitni materijal za oblaganje uređaja osetljivih na grebanje, bilo prilikom transporta ili tokom korišćenja, kako bi i posle više godina izgledali kao novi. Alu lim moguće je koristiti više puta.