Mobilni (rec/play) kablovi

Kablovi koji se najčešće koriste uz mobilne uređajime za snimanje i reprodukciju zvuka. Većina modela na jednom kraju imaju TRS 3.5, a na drugom RCA, TRS ili XLR. Za mobilne telefone, tablete, plejere...