RCA (činč)

Osim termina RCA i cinch (činč) nazivaju se i A/V džekovima, spadaju u jedan od najstarijih standarda, a služe za prenos audio ili video signala. Singl priključci i parovi priključaka, šasijski priključci.