Ponudite nam

Ako ste proizvođač opreme istog ili sličnog tipa kao oprema koju prodaje PSP ELEKTRONIK, kontaktirajte nas i dogovorićemo se o uslovima pod kojima ćemo vašu opremu ponuditi našim klijentima. Ova ponuda se odnosi, između ostalih, na proizvođače metalnih elemenata koji mogu imati kvalitetne tipske proizvode kao što su brave, lanci, ploče i slično, jer ti se proizvodi često traže a cene uvoznih artikala po pravilu su više nego onih domaće proizvodnje.

Vrlo smo zainteresovni i za saradju sa proizvođačima muzičkih kutija kao i za saradnju sa stručnjacima čije usluge klijenti ponekad traže, bilo da je potrebno povezati veći broj kablova sa konektorima, obezbediti portabilni izvor napajanja, instalirati softver ili obaviti bilo koji od stotinu mogućih zadataka za koje su potrebna obučena lica.