Projektovanje zvučne izolacije i akustike „Apolo“ Pančevo

Način na koji je PSP Elektronik pomogao da renovirana sala u Pančevu postane najprestižnija lokacija za žive nastupe u Banatu može služiti kao putokaz kako se uz dosta stručnosti i relativno malu investiciju prostori koji dugo nisu u funkciji mogu pretvoriti u pravu kulturnu atrakciju. PSP Elektronik dobio je težak zadatak da u salu koja je već renovirana i kompletno opremljena ugradi zvučnu izolaciju bez pomeranja bilo kog činioca postojeće električne mreže, ventilacije, krovne konstrukcije i drugih elemenata. Korišćenjem nekoliko različitih sistema za izolaciju i izolacionih materijala, uz primenu najsavremenijih mernih instrumenata i softvera, PSP Elektronik je uspeo u ovom zadatku, a u kvalitet obavljenog posla mogu se uveriti svi koji posete muzičke događaje u dvorani „Apolo“ Doma omladine Pančevo.

Učestvovanje u rekonstrukciji dvorane „Apolo“ bila je za nas posebna čast jer je reč o objektu koji je podignut još 1922. godine, jednom od prvih bioskopa u Srbiji. Sala za nastupe može da primi preko 400 posetilaca, a pored sale su galerija i poseban prostor za izvođače. Dvorana, površine preko 700m², koncipirana je tako da je više događaja moguće organizovati paralelno, a poseban tretman bio je neophodan sali, čije su akustičke karakteristike bile relativno loše, uz veliku reverberaciju zvuka i neravnomernu rasprostranjenost zvuka u prostoriji. Sve zvučne karakteristike sale i tačne potrebe za izolacijom utvrđene su preciznim merenjima, tako što su rezultati merenja uneti u program „Room Acoustics“, koji je odredio koliko je izolacije potrebno na svakoj od površina kako bi se sala pretvorila u objekat kroz koji se zvuk savršeno prenosi od bine ka publici.

Najvažniji je bio izbor materijala koji će biti korišćen za izolaciju zidova i plafona. Odabrali smo smolastu penu Basotec Melamin, jedini materijal koji poseduje sve ekološke i protivpožarne ateste a pritom pruža odličan izolacioni učinak i – najvažnije – može se modelovati i bojiti po potrebi, tako da je neprimetan i uklapa se u već postojeća enterijerska rešenja, što je u slučaju dvorane „Apolo“ bilo od izuzetne važnosti. Isti materijal, drugi podtip i druge debljine, upotrebili smo za obradu plafona. Potom su instalirani dekorativni akustični paneli na zidovima na početnoj visini 220cm, i to ne vezano, već na precizno izračunatim pozicijama, za šta možemo ponovo zahvaliti kompjuterskoj analizi zvučnih performansi prostorije. Paneli su postavljeni i na plafonu, i to u konfiguraciji koja je potpuno zadovoljila ciljeve izolacije i pored brojnih elemenata krovne konstrukcije koji su znatno ograničili mogući prostor za instalaciju. To je postignuto uzimanjem u obzir više mogućih varijanti za odbijanje zvuka u prostoriji i izborom one koja je bila izvodljiva bez remećenja krovne konstrukcije.

Za kraj, sva vrata dobila su zvučnu izolaciju i to kroz ispunu klase I koja imaja znatnu izolacionu moć, tako da je pred vratima sale moguća normalna konverzacija dok je u sali zvuk veoma snažan, uz akustično dekorativnu zavesu kao dodatni detalj, simbol koji povezuje novi život objekta sa njegovom gotovo stogodišnjom bioskopskom istorijom.

POGLEDAJ SVE VESTI