Zvučna izolacija u fabričkoj hali

Početkom decembra pomalo nas je iznenadio poziv iz fabrike Johnston Electric iz Niša, jer nije bio u vezi ozvučenja korporativne proslave ili instaliranja plafonskih zvučnika, već je u pitanju bila zvučna izolacija u fabričkoj hali.

Zadatak je bio umanjiti nesnosnu buku od 102dB koju odaje Minster presa za limove u ovoj fabrici automobilskih elektromotora svih tipova koja zapošljava preko 1000 ljudi. Johnson Electric teži da svi njihovi proizvodi odgovaraju EHS standardima  - očuvanje okoline, zdravlja i bezbednosti, a briga o nivou buke je ključna za sve ove tri stavke. 

Evropski i domaći propisi obavezuju poslodavce da kontinuirana buka u radnom okruženju ne sme biti iznad 85dB jer je utvrđeno da izloženost buci iznad ovog nivoa vodi do oštećenja sluha kod radnika. Uz propise stoji i savet da, gde god je to moguće, buka bude do 80 dB jer je taj nivo potpuno bezbedan za radnike.

U blizini mašina koje proizvode snažnu buku radnici u fabrikama kao što je Johnston Electric nose zaštitne slušalice, međutim po radnike i po proizvodni proces je daleko bolje ako ne moraju da nose slušalice, jer antifoni otežavaju komunikaciju i orijentaciju u prostoru. 

U ugovoru sa naručiocem obavezali smo se da ćemo buku spustiti na maksimalno 82.5 dB jer bi nivo od 83 dB ili 84 dB bio rizičan u smislu da bi bio dovoljan loše kalibrisan merač koji koristi inspektor rada da pokaže da fabrika ne ispunjava propis o maksimumu od 85 dB.

Nakon razmatranja nekoliko opcija odlučili smo se za gradnju kućišta oko prese, sa ulazima na svim mestima gde radnik pristupa mašini i uz mogućnost otvaranja na lokacijama gde je to potrebno radi servisa.

Posle kompletne obrade i završene montaže kućišta, sa svom primenjenom izolacijom, postigli smo spoljni nivo buke od 79dB na najbučnijoj tački. Kućište na sebi ima četvoro okretnih vrata, dva na svakom nivou, kao i dvoje duplih kliznih vrata, pri čemu je otvor kliznih vrata 3x2 metra. Ova vrata se koriste prilikom zamene alata i prilikom servisa, dok okretna vrata služe za prilaz mašini. Spoljne dimenzije kućišta su 7,14x3.54x5.12 metara. Kućište je izrađeno od specijalnih panel ploča i montažo-demontažnog je tipa, za slučaj da mora da se obavi neki nepredviđeno obiman servis, ili kada mašina bude menjana za savremeniji model istog tipa. Krov se može nezavisno skinuti, kao bi se moglo prići mašini sa gornje strane.

Nakon

Klijent je bio izuzetno zadovoljan, kako smanjenjem nivoa buke, tako i fleksibilnošću čitavog sistema i brzinom obavljenih radova, a za nas je montaža zvučno-izolacionog kućita bila veoma vredno iskustvo i dokaz da se eksperitza stečena u filmskim i TV studijima može itekako preneti i na druga polja.

POGLEDAJ SVE VESTI