Kućište za zvučnu izolaciju u BOSCH fabrici

kuciste izolacija

Eliminacija buke na radnom mestu ključna je za zdravlje radnika i kvalitet procesa rada. Upravo saradnja na smanjenju buke u halama otvorila je za PSP Elektronik sasvim nova tržišta, jer se pokazalo da je naša ekspertiza, stečena u izolaciji klubova i studija, veoma tražena u industriji.

Kućišta za smanjenje uticaja bučnih mašina u radnom prostoru

Nošenje zaštitnih slušalica uglavnom je prevaziđeno, jer otežava komunikaciju između radnika, i danas je trend da se buka u pogonu smanjuje izolovanjem izvora buke. To podrazumeva smeštanje mašina koje proizvode visok nivo buke unutar izolacionih kućišta (kućica u koje radnici mogu ući), tako da je buka znatno smanjena u ostatku pogona. Ovaj tip kućišta PSP Elektronik već je podigao u više pogona u Srbiji, podizanjem kućišta direktno oko bučne mašine, bez ometanja procesa rada.

Kućišta za izolaciju od buke u postrojenju

Prilikom projektovanja fabričke zvučne izolacije u BOSCH fabrici u Šimanovcima, isti tip kućišta iskoristili smo kako bi dobili suprotan efekat – ne radi izolacije okoline od bučne mašine, već za izolaciju malog prostora od okolne buke. Nivo buke u fabrici je oko 80dB, međutim radi testiranja upravo proizvedenih motora za brisače i auto industriju, bila je potrebna tiha oaza direktno uz proizvodnu traku. Zavisno od tipa uređaja, dozvoljena buka za navedene je oko 50dB, tako da buka u prostoru gde se motor testira mora biti niža.

izolacija psp elektornik

Instalacija kućišta smanjila je buku u unutrašnjosti na svega 44.2 dB, što je nivo buke koju proizvode tih razgovor, desktop računar ili cvrkut ptica. Reč je o odličnom rezultatu, jer je spoljna buka izuzetno velika, veoma nalik na izolaciju muzičkog studija od susedne sobe za probe, sa tom razlikom što u središtu hale nema zidova na koje se nadovezuje zvučna izolacija (kao u studiju), već se kompletna izolacija postiže isključivo akustičnim panelima. U kućištu se nalazi sofisticirani uređaj za ispitivanje motora, a dimenzije kućišta su veće nego što je bilo neophodno, kako bi radnici nesmetano mogli da cirkulišu.

Custom kućišta za zvučnu izolaciju

Koristili smo već dokazano In Line Production Acoustic Chamber PSP-E 1/3 kućište, koje se postavlja na bilo kojoj ravnoj podlozi. Kućište je potpuno samostojeće i može se prilagoditi dimenzijama mašine i okolnog prostora, jer se njegove specifikacije odnose na jačinu i tip izolacije, a ne na same dimenzije. Ovaj tip kućišta buku dovodi na nivo od 45dB +/- 2dB, pri čemu kućište sadrži osvetljenje, klimu i prozore, tako da su uslovi za rad idealni. Akustični paneli su kompozitnog tipa, sa različitim tipovima ispune u slojevima, i načinom preklapanja panela koji sprečava da zvuk prolazi kroz spojeve. Paneli su potpuno modularni, tako da se mogu krojiti po potrebi, na primer da pokriju i cevi koje dolaze do mašine. Izolacioni paneli su takođe veoma lagani, tako da su i najveća vrata jednako dobro izolovana kao i ostatak kućišta, i lako se otvaraju. Spoljašnjost kućišta može biti u bilo kojoj boji, dok je unutrašnjost u boji sunđera odnosno tamno siva.

Sva pitanja u vezi kućišta za zvučnu izolaciju možete nam postaviti putem email-a info@psp.co.rs

POGLEDAJ SVE VESTI