Y kablovi

Poznati i pod imenom spliter ili signal spliter. Najčešće se koriste sa TSR konektorom od 3.5 ili 6.3mm na jednom i dva RCA konektora na drugom kraju. Popularni su i mini Y kalbovi za portabl plejere.